પાણીમાં ઉડે છે, અને હવામાં તરે છે
પુછશો ના’અધીર્’અમેરિકામાં શું કરે છે!

ચીઝ પીઝ્ઝા ખાય છે,અને કારમાં ફરે છે
પગાર થોડો,’ને લાંબા-લાંબા બિલો ભરે છે!

ટીશ્યુમાં છીંકે છે,અને કાગળથી લુછે છે.
અમેરિકામાં આવાતો કાંઇક ગજબ કરે છે!

ખુદ પટાવાળો,ખુદ રામો ને ખુદ ધોબી છે,
‘ગેસ સ્ટેશન’ પર ખુદ પોતે ગેસ ભરે છે!

શું જુએ ગોરી છોરી’ને ભુરી આંખો ‘અધીર’?
એતો હથેળીની ઘસાયેલ રેખાઓને ઘુરે છે!

courtesy gops and http://adhir-amdavadi.blogspot.com/

Advertisements

2 thoughts on “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s